pieces uniques.

Af en toe zullen een aantal stukken opgenomen worden in de webshop die niet tot de andere collecties behoren. Veelal gaat dit over eenmalige vormen, andere afwerking of glazuren die niet op regelmatige basis zullen terug komen. 

Gezien alle niet gebakken klei opnieuw gerecupereerd wordt en elk glazuuroverschot opnieuw verwerkt wordt, kan dit tot mooie verrassingen leiden, nog dat beetje unieker.

 

andere collecties:

duister.

dauw.

intens.

aarde.

Privacybeleid             Algemene voorwaarden